Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Zenici

Uspostava zemljišne knjige za KO Perin Han

21.09.2020.

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama F BiH (Sl. novine F BiH, br. 19/03 i 54/04), Općinski sud u Zenici

 

 

NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKU OPĆINU K.O. PERIN HAN PO NOVOM PREMJERU

 

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskoj općini KO  PERIN HAN po novom premjeru, da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa u Službenim novinama Federacije BiH i Službenom glasniku BiH podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

Osobe koje polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze.

 

Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemljišnoknjižni uložak će se

uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh