• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Zenici

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Prijem državnih službenika, namještenika, sudija i stručnih saradnika

  Opći uslovi za postavljenje državnih službenika su propisani odredbom člana 25. Zakona o državnoj službi u FBiH, a posebni uvjeti utvrđeni su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Općinskog suda u Zenici za svako radno mjesto .

  Opći uslovi za prijem namještenika u radni odnos  propisani su odredbom člana 24.  Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBiH („Sl. novine FBiH“ , broj: 49/05), a posebni uvjeti utvrđeni su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i usaglašeni su sa Uredbom o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici („Sl. novine FBiH“, broj: 69/05).

  Prijem i postavljenje državnih službenika i namještenika vrši predsjednik suda, nakon provedene procedure utvrđene Zakonom o državnoj službi u FBiH, a po prethodno pribavljenom mišljenju Agencije za državnu službu  FBiH odnosno u postupku i proceduri propisanoj Zakonom o namještenicima u organima državne službe u FBiH sa Liste kandidata koji ispunjavanju sve uvjete raspisanog internog ili javnog oglasa za namještenika.

  Konkursnu proceduru za imenovanje redovnih i dodatnih sudija odnosno stručnih saradnika, koji sude u određenim vrstama predmeta, provodi Visko sudsko i tužilačko Vijeće.

  • 1 - 1 / 1
  • 1