Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Zenici

mail print fav manja slovaveca slova

Odnosi s javnošću

17.04.2016.

Za odnose sa javnošću zadužen je portparol suda.

Obraduje i rješava sve zahtjeve koji su podneseni u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama suda, odgovara na sve upite novinara uz prethodnu konsultaciju sa predsjednicima sudskih odjeljenja i pojedinačno sa predmetnim sudijom; uređuje i administrira Web stranicu suda; sarađuje sa predsjednicima odjeljenja i kolegija kako bi bila upoznata sa stanjem predmeta i stavovima odjeljenja, vrši evidenciju višestepenih odluka, dostavlja mjesečne i godišnje izvještaje o kvalitetu rada suda i sudija,  prisustvuje svim sjednicama sudskih odjeljenja (izlaže višestepene odluke i stavove viših sudova) Kolegija predsjednika suda, Stručnog kolegija, Opće sjednice i Kolegija sudske uprave i vodi zapisnike,  vrši poslove međunarodne pravne pomoći, ... kao i druge poslove koje joj odrede predsjednik i sekretar suda-detaljnije u Pravilniku
Kontakt:

E-mail:
           opsud-zenica@pravosudje.ba
           opsudze@bih.net.ba
Tel: 032/465 729


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh