Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Zenici

mail print fav manja slovaveca slova

JAVNI OGLAS za popunu radnih mjesta namještenika na određeno i neodređeno vrijeme u Općinskom sudu u Zenici - “Viši referent-sudski asistent-daktilograf“

07.02.2020.

JAVNI OGLAS za popunu radnih mjesta namještenika na određeno i neodređeno  vrijeme u Općinskom sudu u Zenici - “Viši referent-sudski asistent-daktilograf“

1.) „Viši referent-sudski asistent-daktilograf“                  2 (dva) izvršioca na neodređeno vrijeme

2.) “Viši referent-sudski asistent-daktilograf“                  1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme,a najduže dvije (2) godine

Više informacija o JAVNOM OGLASU možete pogledati u dokumentu broj 043-0-SU-20-000 023 od 03.02.2020.godine ...


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Prijem državnih službenika, namještenika, sudija i stručnih saradnika

Opći uslovi za postavljenje državnih službenika su propisani odredbom člana 25. Zakona o državnoj službi u FBiH, a posebni uvjeti utvrđeni su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Općinskog suda u Zenici za svako radno mjesto .

Opći uslovi za prijem namještenika u radni odnos  propisani su odredbom člana 24.  Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBiH („Sl. novine FBiH“ , broj: 49/05), a posebni uvjeti utvrđeni su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i usaglašeni su sa Uredbom o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici („Sl. novine FBiH“, broj: 69/05).

Prijem i postavljenje državnih službenika i namještenika vrši predsjednik suda, nakon provedene procedure utvrđene Zakonom o državnoj službi u FBiH, a po prethodno pribavljenom mišljenju Agencije za državnu službu  FBiH odnosno u postupku i proceduri propisanoj Zakonom o namještenicima u organima državne službe u FBiH sa Liste kandidata koji ispunjavanju sve uvjete raspisanog internog ili javnog oglasa za namještenika.

Konkursnu proceduru za imenovanje redovnih i dodatnih sudija odnosno stručnih saradnika, koji sude u određenim vrstama predmeta, provodi Visko sudsko i tužilačko Vijeće.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh