Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Zenici

mail print fav manja slovaveca slova

Kalkulator sudske takse

Svako lice po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se poduzimaju određene radnje pred sudom dužno je platiti sudsku taksu. 

Izuzetak od naprijed navedenog čine određene vrste sporova za koje se ne naplaćuje sudska taksa ili se ona naplaćuje prilikom donošenja odluke. Također, u zakonima je taksativno navedeno ko može biti oslobođen plaćanja sudske takse i pod kojim uslovima. 

U postupcima koji se vode pred  pred Općinskim sudom u Zenici primjenjuje se Zakon o sudskim taksama Zeničko dobojskog kantona.

Stranke u postupku i druga zainteresovana lica putem linka Kalkulator takse mogu izračunati sudsku taksu prema vrijednosti spora i važećim propisima.

Kalkulator takse ima isključivo informativni karakter, te će stranke i dalje imati obavezu dolaska u sud ukoliko žele saznati tačnu vrijednost takse za uplatu.

Za detaljnije upute o načinu plaćanja sudske takse kliknite na Oglasna ploča, Važne informacije, Sudska taksa.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Zakoni o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama Zeničko dobojskog kantona

28.02.2018.

U prilogu možete pročitati:

Zakon o sudskim taksama - prečišćen tekst Sl.novine ZDK 1/16.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Takse za izdavanje jedinstvenog pristupnog koda za uvid u predmete (JPK)

13.01.2014.

Obavještavamo korisnike usluga suda da je Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH sudovima u BiH, dostavilo tumačenje odredaba Pravilnika o CMS-u,  koje se odnosi na izdavanje JPK-a i glasi:

„JPK se izdaje strankama automatski prilikom zaprimanja inicijalnog akta ili podneska na lični zahtjev stranke uz obaveznu identifikaciju putem ličnih isprava i dostavljanja punomoći za pravna lica, pri čemu stranke nisu obavezne popunjavati zahtjev za izdavanje JPK-a. U slučajevima kada stranka lično preuzima JPK u pisarni suda taksa se ne naplaćuje.

 

U slučajevima kada stranka dostavi zahtjev (podnesak) za izdavanje JPK-a i traži njegovo dostavljanje putem pošte, stranka je uz zahtjev dužna dostaviti i dokaz o uplati takse predviđene Zakonom o sudskim taksama ako je istim predviđena tarifa za izdavanje JPK o čemu će stranka biti obaviještena na prikladan način.“

 

To znači da se na lični zahtjev stranke za izdavanje JPK u pisarni ovog suda taksa ne naplaćuje, a u slučaju kada se JPK zahtjeva podneskom i dostavlja putem pošte taksa se naplaćuje u skladu sa odredbama Zakona o sudskim taksama Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 5,00 KM. Dokaz o uplati podnositelj je dužan dostaviti uz zahtjev jer u suprotnom sud nije dužan izdati JPK.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Osnovni tekst Zakona o sudskim taksama Ze-do kantona i upute za uplatu sudske takse

22.09.2009.

NAČIN UPLATE SUDSKE TAKSE

Sudske takse plaćaju se u gotovom novcu.

Uplatnica se popunjava na slijedeći način:

NALOG ZA UPLATU SUDSKE TAKSE:

VRSTA PRIHODA

722221

Ž-R

134 010 000 000 167 2

PRIMALAC

ZE- DO KANTON

SVRHA DOZNAKE

Broj predmeta

FIZIČKO LICE

Jedinstveni matični broj

PRAVNO LICE

Identifikacioni broj

OPĆINA

103 Zenica

POZIV NA BROJ

Broj predmeta

OZNAKA BUDŽETSKE ORGANIZACIJE

1606001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE IZ INOSTRANSTVA:
IBAN : BA 391340100000001672
OPĆINSKI SUD ZENICA
SWIFT  : IKBZBA2X 

(OBAVEZNO NAVESTI VRSTU PRIHODA -OSNOV  722221)

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh